Obhajoby BP 8.1.2024, M304

Komise: Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Mgr. Ondřej Hrabec,
Ph.D., PhDr. David Doubek, Ph.D.

10:00 Hraničková Veronika
(vedoucí: dr. Frombergerová, oponentka: dr. Pánková)

10:45 Stejskalová Klára
(vedoucí: dr. Presslerová, oponentka: dr. Frombergerová )

Státní závěrečné zkoušky 10.1.2024, M304

Komise: Doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc., Doc. PhDr. Irena
Smetáčková, Ph.D., Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

9:30 Rejsová Eliška Valeria

10:15 Jančo Milan