Program Studentských psychologických dnů – úterý 28.3.2023 od 16:00 (M306)

STUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNY 2023   V úterý 28.3.2023 od 16.00  do 19:00 (M306) se koná katedrové kolo studentské soutěžní konference, kde vystoupí studenti psychologie se svými příspěvky. Všichni studující i vyučující jsou srdečně zváni.   PROGRAM MICHAELA ŠKRÁBOVÁ + NIKOLA HANUŠOVÁ: Pilotní...

Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob – květen 2023

Navazující magisterské studium:  státní zkoušky a obhajoby DP  Obhajoby 18.5. M 308 22.5. laboratoř (pouze při větším počtu přihlášených) SZZ 18.5. M 306 (stará akreditace) 26.5. M 308 (nová akreditace)    Bakalářské studium státní zkoušky a obhajoby BP  Obhajoby 22.5. M 308 24.5. M 308 SZZ...

Konzultační hodiny letní semestr 2022/2023

V přiloženém souboru naleznete konzultační hodiny vyučujících pro letní semestr 2022/2023. Konzultační hodiny LS

Den otevřených dveří

Pokud uvažujete o studiu na naší katedře, zveme vás srdečně na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná v pondělí 30. ledna 2023. Bližší informace najdete zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-61.html?event=25017&lang=cz Přesný rozpis setkání jednotlivých kateder je uveden zde:...

Konzultační hodiny – zkouškové období ZS 2022/2023

V přiloženém souboru naleznete konzultační hodiny vyučujících platné v době zkouškového období ZS 2022/2023. Konzultační hodiny - zkouškové období 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby DP – leden 2023 (navaz.mag.studium)

10.1.2023   SZZK (navaz.mag. studium psychologie) 9:00  Psychologie osobnosti Boss Diana Isabela Kos Andrej Linhart David   10:30 Vývojová psychologie Chalupová Veronika Kasalová Petra Malečková Helena Nekvasilová Sára   Obhajoby DP  leden 2023 Čtvrtek 12.1. 9: 00 Nekvasilová Sára...