Pozvánka na semináře dr. Jacka Simonse o školním poradenství v USA, LGBT psychologii a poradenství

Milé studentky a studenti, na dva týdny máme na katedře zahraničního hosta - dr. Jacka Simonse z USA. Zabývá se poradenskou psychologií ve vzdělávacím kontextu. Řada jeho výzkumů směřuje k podpoře studujících z minorit, včetně LGBT+ studujících. V příštím týdnu dr. Simons povede dva kratší...

Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob DP – navazující magisterské studium

Magisterské studium: SZZ se budou konat 17.1. 2022 (v případě většího počtu zájemců i 12.1.). Obhajoby diplomových prací budou 19.1.2022 (pokud bude více prací než deset, tak i následující den,  20.1.)

Bakalářské SZZ z psychologie

Bakalářské studium Obhajoby bakalářských prací se uskuteční v pondělí 17. ledna 2022. Státní závěrečné zkoušky se uskuteční v úterý 18. ledna 2022. Přihlášení ke státnicím a odevzdání bakalářských prací v SISu je nutné provést do 6. prosince 2021.

Konferenci pro studující 3xKAM 2021

#kvalita #komunikace #kompetence #multidisciplinarita #motivace #metody Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ve spolupráci s Katedrou psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy organizuje ve dnech 11.-12.11. 2021 online konferenci pro studenty s názvem 3xKaM. Přihlašování...

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ Z PSYCHOLOGIE

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022   Následující seznam obsahuje nejprve nabídku témat pro bakalářské práce a níže nabídku témat pro diplomové práce. Podle interních katedrových zásad by práce měly být zadány do 1. 4. 2022. Období října až prosince využijte k oslovení...