Změny ve vedení katedry

Na základě přání dr. Idy Viktorové dochází od letního semestru 2024 ke změně složení vedení katedry psychologie. Dr. Viktorové velmi děkujeme za veškerou mimořádnou práci v uplynulých letech. Dr. Viktorová nadále působí na katedře jako vyučující a je zodpovědná za organizaci rigorózního řízení....

Nabídka povinně volitelných/doporučených volitelných předmětů pro letní semestr

Pro LS 2023/2024 otevíráme pro studenty denního studia tyto povinně volitelné/doporučené volitelné předměty: Bakalářské studium – Programy se zaměřením na vzdělávání OPBZ1Q005B Metakognitivní schopnosti a jejich rozvíjení OPBZ1Q006B Stres a strategie jeho zvládání OPBZ1Q007B Sociálně-emoční...

Ukončení výzkumu Efektivita pedagogických intervencí proti školní neúspěšnosti

V období 2020 až 2023 probíhal na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy výzkum Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti a efektivita pedagogických intervencí. Co bylo cílem? Popsat, jaké učitelské postupy a techniky pomáhají dětem ohroženým školní neúspěšností na...

Konzultační hodiny ve zkouškovém období zimního semestru

  Konzultační hodiny zkouškové období zimního semestru 23/24

Tragická událost na FF UK

Všichni na katedře psychologie PedF UK se cítíme otřeseni událostí na Filosofické fakultě UK. Vyjadřujeme upřímnou soustrast všem obětem a pozůstalým. Připojujeme se k vyjádření Rektorátu Univerzity Karlovy Události na Filosofické fakultě Univerzity Karlově jsou velmi tragické. Událost zasáhla ty,...

Časový harmonogram obhajob DP a magisterských SZZ – leden 2024

Obhajoby diplomových prací 11. a 12. 1.  2024          Komise: Doc. Markéta Švamberk Šauerová, Dr. Miroslav Klusák, Dr. Klára Špačková   11.1. 2024 9:00 Vejdovská Barbora (Presslerová – Dymešová) 9:45 Havelková Lucie  (Líbalová – Dymešová) 10:30 Čermáková Karolina  (Líbalová – Kubín) 11:15...