Státnice z psychologie – leden 2023

Přihlašování k zimnímu termínu SZZ je od 07. 11. do 05. 12. 2022. * Na každou část SZZ se student přihlašuje prostřednictvím SIS ve dvou krocích (na předmět a k termínu, viz návod). * Odevzdání diplomové a bakalářské práce v elektronické verzi ve všech oborech nejpozději do 05. 12. 2022. *...

Pozvánka na den otevřených dveří (25.11.2022) – doktorské studium

Srdečně zveme všechny zájemce o doktorské studium (Pedagogická a školní psychologie) na den otevřených dveří. Bude se konat on-line, dne 25.11. 2022. Garantka studijního programu: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (anna.kucharska@pedf.cuni.cz) 13:00 - 14:00  - Informační schůzka pro zájemce...

Témata závěrečných prací z psychologie

Témata bakalářských a diplomových prací z psychologie - říjen 2022 Témata jsou určena primárně pro studující programu Psychologie. V některých případech je u tématu uvedeno, že je vhodné i pro studující učitelských oborů. I v případě témat bez této explicitní poznámky mohou studující učitelských...

Konzultační hodiny vyučujících – zimní semestr 2022/23

Konzultační hodiny vyučujících pro zimní semestr akademického roku 2022/2023 neleznete v níže přiloženém souboru. Konzultační hodiny v zimním semestru 2022/2023

Přehled okruhů k Mgr.SZZ

Vážené studentky a vážení studenti, níže najdete seznam tematických okruhů  magisterské státní závěrečné zkoušky. Tyto okruhy platí pro studující, kteří nastoupili do navaz.mag. studia od akademického roku 2021/2022. Pro studující, kteří nastoupili dříve, platí předešlé okruhy (naleznete...

Pozvánka na on-line konferenci pro doktorandy

Srdečně zveme všechny doktorandy naší katedry na on-line konferenci 3x KaM 2022 (20.- 21.10. 2022). Bližší informace, přihlašování a program naleznete níže na pozvánce a programu. Plakát - pozvánka na konferenci pro doktorandy 3xKaM_Program konference