Ve dnech 23.-24. listopadu 2023 se koná studentská online konference 3x KaM.

Konferenci pořádá Výzkumný ústav dětské psychologie a patopsychologie (Slovenská republika) ve spolupráci s naší katedrou.

Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace jsou k dispozici zde: https://vudpap.sk/kalendar/3xkam-2023/

Online študentská konferencia 3×KaM 2023