Lidé na katedře

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

Kontakt

Emailová adresa (fakultní): dana.bittnerova@pedf.cuni.cz

Telefon:

Číslo místnosti:

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
Publikační činnost