NABÍDKA DOKTORSKÉHO STUDIA V OBORU LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE NA 1. LF UK

SHÁNÍME NOVÉ ČLENY DO TÝMŮ NABÍDKA DOKTORSKÉHO STUDIA V OBORU LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE NA 1. LF UK Hledáme šikovné a zapálené absolventy oboru psychologie (nebo studenty končící studium nejpozději v akad. roce 20/21), kteří se zajímají o psychologii zdraví a životního...

Doktorské studium – den otevřených dveří

Zájemci o doktorský studijní program pedagogická a školní psychologie jsou srdečně zváni na Den otevřených dveří, který se koná v pátek 27. listopadu od 15 hodin v aplikaci Zoom. Join Zoom Meeting...

Státnice z psychologie – leden 2021

Státní závěrečné zkoušky ve studijních programech psychologie budou probíhat v období od 11. 1. do 22. 1. 2021. Termíny pro bakalářské SZZ již byly stanoveny. Obhajoby bakalářských prací proběhnou 12. ledna a státní závěrečné zkoušky 14. ledna. Termíny pro magisterské...

Výsledky dotazníkového šetření – Jak vnímali rodiče žáků domácí výuku na konci období uzavření škol na jaře 2020?

Přechod na domácí distanční vzdělávání v souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie Covid-19 na jaře 2020 představoval pro rodiny i pro školy velmi náročnou situaci. Šlo o nečekané vykročení z obvyklého způsobu fungování vzdělávání - zúčastnění aktéři nebyli na...