Milé studentky a studenti,

blíží se začátek letního semestru 2021/2022. Níže najdete důležité termíny:

  • Konec zkouškového období ZS: 13. 02. 2022
  • Zahájení výuky prezenčního studia v LS: 21. 02. 2022 
  • Konec výuky prezenčního studia v LS: 13. 05. 2022
  • Zahájení registrace do předmětů v SIS: 01. 02. 2022 od 12:00
  • Registrace všech předmětů: 07. 02. 2022 od 9:00
  • Definitivní zápis studijním oddělením: 07. 03. 2022

Rozvrh katedry psychologie obsahuje povinné a povinně-volitelné předměty. Pokud ve vašem studijním plánu otevřené povinně-volitelné předměty nefigurují, můžete je splnit jako volitelné. Volitelné předměty můžete čerpat také z nabídky ostatních předmětů fakulty a univerzity.

Pro informaci: Na základě požadavků od studujících došlo ještě 1.2.2022 k posunu rozvrhu dvou povinně-volitelných předmětů (Psychologie genderu a Firemní prostředí) a povinného předmětu (Psychologie práce a organizace). Úpravou se zvýšila možnost výběru povinně-volitelných předmětů pro všechny ročníky.

V případě nejasností a potíží při zápisu kontaktujte dr. Sotákovou nebo doc. Smetáčkovou.

Těšíme se na setkání s vámi v novém semestru,

vyučující katedry psychologie