Výsledky katedrového kola SPD

Dne 22.3. 2022 proběhlo katedrové kolo studentské soutěžní konference SPD

Výsledky:

1. místo Barbora Chlupová s příspěvkem: Vliv redukce užívání Instagramu na psychické zdraví a pohodu
2. místo Veronika Pokorná s příspěvkem:Přínosy Feuersteinova instrumentálního obohacování pro žáky se specifickými poruchami učení
3. místo Renáta Hrdličková s příspěvkem: Zdroje stresu, zátěže a nespokojenosti v práci zdravotních sester

Speciální cenu publika získala: Barbora Chlupová

Děkujeme všem účastníkům konference, vítězům gratulujeme!!

Barbora Chlupová s Veronikou Pokornou budou naši katedru reprezentovat v mezinárodním kole SPD, které proběhne 28.-29.4 v Olomouci.

Speciální a velké díky patří Kateřině Maškové a Veronice Šponiarové ze Studentské oborové rady za skvělou organizaci, propagaci, občerstvení a celkově zajištění všeho potřebného pro hladký a příjemný průběh konference.