Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy vypsala výběrové řízení na pozici
– docent / docentka
– odborný asistent / odborná asistentka

Bližší informace viz Úřední deska – https://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/vyberova_rizeni/kpsy_na_uredni_desku_072022.docx

Termín přijímání přihlášek je 12. srpna 2022.