Dovolujeme si Vás informovat o zářijových termínech státních závěrečných zkoušek a obhajob diplomových prací:

SZZ navazující magisterská psychologie 6.9. a 7.9. 2021
Obhajoby DP 10.9. 2021 (případně 8.9. – podle počtu přihlášených prací)
Rigorózní SZZ  9.9. 2021