Obhajoby bakalářských prací proběhnou 7. a 8. září.

Státní závěrečné zkoušky  15. září, případně i 16. září (pokud bude větší počet přihlášených studujících)

Přesný harmonogram bude zveřejněný po ukončení přihlašování ke státnicím, tj. do konce července.