Termín pro obhajoby bakalářských prací je 5.9. 2023

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia se budou konat 11.- 12.9. 2023.

 

Přesnější harmonogram bude zveřejněn dle počtu přihlášených studujících.