Magisterské státní závěrečné zkoušky proběhnou 16. a 17. 5. 2022
Obhajoby diplomových prací proběhnou 19. a 20. 5. 2022

Bližší harmonogram bude zveřejněn po ukončení přihlašování ( po 19.4.2022).