Pokud se chystáte na zářijové státnice a obhajoby, přihlaste se v SISu do 3. července.

Bakalářské a diplomové práce je třeba odevzdat elektronicky do 10. července v SISU a do týdne v jednom výtisku na sekretariát katedry.