Studentské psychologické dny jsou tradiční každoroční soutěžní konferencí, která umožňuje porovnat nejlepší vědecké počiny studentek a studentů psychologie. Do katedrového kola se může přihlásit jakýkoliv studující naší katedry se svým odborným textem.

Práce a jejich ústní prezentace jsou hodnoceny porotou. Tři vítězné práce získávají finanční a knižní odměny. Dvě nejlepší práce jsou následně nominovány do mezinárodního kola soutěžní konference, kterého se účastní  katedry psychologie z České a Slovenské republiky.  

Termíny katedrového kola SPD 2021:

    • Prezenčně: v případě, že proběhne soutěž v běžném formátu – 6.5. 2021 
    • Online:  v případně nutnosti distanční podoby –
    • 29.4 – termín pro odevzdání příspěvků. Příspěvek bude v podobě 10 minutového videa či komentované powerpointové prezentace.
    • 6.5.2021 pro online setkání (diskuse k příspěvkům, vyhodnocení)

 

Chcete se zúčastnit letošních SPD jako soutěžící?

Napište na: hana.valentova@pedf.cuni.cz, domluvíme účast, poskytneme jakékoliv další potřebné informace.

 

Láká Vás účast, ale ještě jste se nerozhodli? Přečtěte si níže o zkušenostech účastníku SPD 2020, třeba Vám jejich zkušenost s rozhodováním pomůže.

 

OHLASY z SPD 2020

Kateřina Mašková:

Účast na Studentských psychologických dnech bych doporučila jak těm, které naplňuje moci veřejně prezentovat vlastní badatelskou činnost, tak těm, které tato forma „intelektuálního exhibicionismu“ spíše děsí, než těší. Sama patřím do druhé ze zmíněných skupin a má účast na Studentských psychologických dnech byla motivována především snahou o překročení vlastní komfortní zóny. Pevnost v kramflecích při obhajování vlastních postupů a stanovisek, stejně jako otevřenost dalším úhlům pohledu a respekt vůči mínění profesně zkušenějších kolegyň a kolegů, mi v rámci psychologické profese připadají jako zvláště pozoruhodné atributy, které je třeba v sobě při rozličných příležitostech kultivovat.

Martina Pustková:

Účastí na SPD lze jenom získat.“ Studentské psychologické dny jsou výborný počin, a to neříkám jen proto, že jsem postoupila do mezinárodního kola. Mluvit o svém výzkumu před komisí SPD byl začátek dobrodružství. Vyučující na KPSY jsou jedni z nejvstřícnějších lidí, co jsem měla možnost poznat. Jejich reflexe mi byla užitečná jak před státnicemi, tak i později, když jsem reformulovala svůj bakalářský výzkum do podoby vědeckého článku. Relevantní kritika a zpětná vazba takových profesionálů je to nejlepší, co si mladý vědec může přát. Ať už online nebo živě, je obohacující takový rozhovor vést. Díky SPD jsem také navázala přátelství se spolužačkou, kterou bych jinak neměla možnost potkat. Takže účast velmi doporučuji!

Dominik Stříbrný:

Jsem fakt rád, že jsem na konferenci šel. Vždy, když si s někým povídám o nějakém jeho výzkumu, mu ji doporučuji. Dostal jsem super zpětnou vazbu a byla tam moc hezká atmosféra. Byl jsem na ní i jednou předtím jako divák. Je dobré poslechnout si i výzkumy ostatních a co k nim učitelé říkají. 100% doporučuji!

Další ohlasy z minulých let naleznete zde: http://kps.pedf.cuni.cz/studentske-psychologicke-dny/