Bakalářské státnice z psychologie

Obhajoby bakalářských prací – 10. ledna 2023, M306
Komise: Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D., Mgr. David Doubek, Ph.D.

9:30 Lindová Tereza, Bc.
10:15 Uhlířová Ludmila

 

Státnice z psychologie – 17. ledna 2023, M306
Komise: Doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc., Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

9:00 Lindová Tereza, Bc.
9:40 Luxová Michaela
10:20 Špádová Zuzana
11:00 Zdeňková Simona
11:20 Stříbrný Dominik