Přihlašování k zimnímu termínu SZZ je od 07. 11. do 05. 12. 2022.

* Na každou část SZZ se student přihlašuje prostřednictvím SIS ve dvou krocích (na předmět a k termínu, viz návod).
* Odevzdání diplomové a bakalářské práce v elektronické verzi ve všech oborech nejpozději do 05. 12. 2022.
* Odevzdání práce neznamená automatické přihlášení k termínu SZ!
* Harmonogram zimních SZZ je zveřejněn na úřední desce fakulty.

!!PO UPLYNUTÍ TERMÍNU NEBUDE ŽÁDOSTEM O DODATEČNÉ PŘIHLÁŠENÍ K SZZ V ZIMNÍM TERMÍNU VYHOVĚNO!!

———————————————————————————————————————

Bakalářské státnice z psychologie

Obhajoby bakalářských prací – 10. ledna 2023
Státnice z psychologie – 17. ledna 2023

Harmonogram bude zveřejněný po skončení přihlašování (tedy po 5.12.).