S velkým zármutkem předáváme našim studentkám a studentům zprávu, že nás opustil doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.

Karel Hnilica byl dlouholetým blízkým spolupracovníkem naší katedry. Působil v bakalářském i doktorském studiu a realizoval zde některé své zajímavé výzkumy. Byl to výborný odborník, vstřícný učitel a především úžasný člověk. S láskou na něj budeme vzpomínat.