Vážené studentky a vážení studenti,

níže najdete seznam tematických okruhů  magisterské státní závěrečné zkoušky. Tyto okruhy platí pro studující, kteří nastoupili do navaz.mag. studia od akademického roku 2021/2022. Pro studující, kteří nastoupili dříve, platí předešlé okruhy (naleznete zde:https://kps.pedf.cuni.cz/magisterske-studium/)

Nové okruhy SZZ navazujícího magisterského studia:

Pedagogická psychologie

Poradenská psychologie

Klinická psychologie a psychopatologie

Psychodiagnostika