STUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNY 2023

  V úterý 28.3.2023 od 16.00  do 19:00 (M306) se koná katedrové kolo studentské soutěžní konference, kde vystoupí studenti psychologie se svými příspěvky.

Všichni studující i vyučující jsou srdečně zváni.

 

PROGRAM

  • MICHAELA ŠKRÁBOVÁ + NIKOLA HANUŠOVÁ: Pilotní studie ověřování účinnosti kognitivně behaviorální terapie na úroveň funkčních schopností osobnosti u pacientů s neurotickými poruchami

 

  • FILIP HALEČKA: Evolučne zakotvená etika a jej koučingový potenciál

 

  • ELIŠKA VEČEŘOVÁ: Balancování otevřenosti v komunikaci rodičů s malými dětmi

 

  • MAGDALENA ŠTĚPÁNSKÁ: Vztah mezi tzv. temnou triádou osobnosti u nadřízených a kvalitou pracovního života jejich podřízených

 

  • DANIEL BŘÍZA: Attachment a sociometrický status u pracovníků v komerční sféře

 

  • KATEŘINA LICHOLETOVÁ: Hodnocení přínosu primárně preventivního programu Nevypusť duši pro jeho účastníky

 

  • KATEŘINA MAŠKOVÁ: Analýza zkušeností nezletilých se sexualizovaným či romantickým kontaktem s osobou v pedagogickém postavení

 

  • KATEŘINA DÖRFLOVÁ: Vývoj intervalového časování u intaktní populace a u populace s diagnostikovaným ADHD

 

  • BARBORA DVOŘÁKOVÁ: Vztah empatie a profesionální kvality života u klinických psychologů

 

  • MONIKA FIRSTOVÁ: Stáří a implicitní teorie moudrosti