Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností vás zvou na: 

        Konferenci Den se školní psychologií

Datum: 11. 5. 2022

Čas: 9,00 – 16,00

Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, Praha 1 nebo online podle aktuálně platných opatření (setkání by proběhlo v aplikaci Zoom)

TÉMA KONFERENCE:

 “Nové výzvy pro práci psychologa ve škole

 

Letošní konference bude reflektovat aktuální situaci ve školách i stále nové a měnící se nároky na pedagogické pracovníky, školní speciální pedagogy a školní psychology.

 

Program bude rozdělen do dvou částí, dopolední přednášková část (cca 9,30 – 12,00) a odpolední paralelní workshopy (cca 13,00 – 15,30).

Témata, na která budeme tento rok cílit:

 

  • Psychické zdraví žáků
  • Zkušenosti z adaptace žáků při přechodu z online prostředí do prezenční výuky
  • Podpora učitelů při zvládání náročných situací
  • Spolupráce ve školním poradenském pracovišti
  • Krizová intervence ve škole
  • Začleňování žáků z Ukrajiny
  • Práce s traumatem

 

V odpoledním programu budou zařazeny kazuistické skupiny a skupiny kolegiálního sdílení.

 

V průběhu konference proběhne setkání absolventů programů Instrumentálního obohacování R. Feuerstena pod vedením Dr. Barbory Lucké a budou představena nová diagnostická baterie zaměřená na čtení a porozumění čtenému vytvořená na Katedře psychologie PedF UK.

 

Odborný tým konference: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

 

Aktivní vystoupení na konferenci:

Pokud jste ochotni s kolegy sdílet své zkušenosti z uvedených témat, oceníme to! Neváhejte se přihlásit a vystoupit se svým příspěvkem v rozsahu cca 20 minut, je možné připravit i interaktivní workshop cca na 60 – 90 minut. Anotace příspěvků zasílejte do  25. 4. 2022 mailem na: hana.sotakova@pedf.cuni.cz nebo do přihlašovacího formuláře níže

 

Přihláška na konferenci zde: https://forms.gle/vRYBgz1nkiw8HRiW7

 

Uzávěrka přihlášek:  8. 5. 2022 nebo při naplnění kapacity

Leták ke konferenci : Den_22