Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou
společností a Asociací školních psychologů srdečně zve na diskuzní panel:

Dopady pandemie na psychický stav dětí a žáků

Datum: 21. 6. 2021
Čas: 14,00 – 16,00
Místo konání: ZOOM

Zveme vás na diskuzní setkání psychologů zaměřené na dopady pandemie a dlouhodobé
distanční výuky na psychický stav dětí a žáků. Ovlivnění emočního, sociálního a
osobnostního vývoje žáků bude pravděpodobně i nadále jedním z důležitých faktorů, který
bude třeba zohledňovat při práci ve školách. Cílem diskuze je tedy na základě dosavadních
poznatků upozornit na důležitost daného tématu a sdílet zkušenosti práce se žáky
ohroženými pandemickou situací.

Bližší informace :  Covid_panel_pozvánka_2021