Katedra psychologie otevírá v letním semestru 2021/2022 pro studující učitelských oborů následující povinně-volitelné předměty:

Bakalářské studium

OPBZ1Q005B Metakognitivní schopnosti a jejich rozvíjení
Čt 17:10 M103 Liché týdny (sudé kalendářní)
Čt 17:10 M103 Sudé týdny (liché kalendářní)

OPBZ1Q006B Stres a strategie jeho zvládání
Po 8:55 M103 Liché týdny (sudé kalendářní)

Navazující magisterské studium

Pedagogicko-psychologická příprava – modul pedagogicko-psychologický (LS)

OPNZ0Q133B Vztahy rodiny a školy
Po 16:15 M308 Liché týdny (sudé kalendářní)
Po 16:15 M308 Sudé týdny (liché kalendářní)

OPNZ0Q134B Etnické minority ve škole
St 12:35 M006 Liché týdny (sudé kalendářní)
St 12:35 M006 Sudé týdny (liché kalendářní)

OPNZ0Q135B Vzdělávání ve vyloučených lokalitách
St 14:25 M308 Liché týdny (sudé kalendářní)
St 14:25 M308 Sudé týdny (liché kalendářní)

OPNZ0Q136B Nadané děti
St 9:50 M308 Liché týdny (sudé kalendářní)

Pedagogicko-psychologická příprava – modul psychologický (ze ZS)

OPNZ0Q122B Motivace ve škole
Čt 9:50 M308

OPNZ0Q157B Poruchy chování
St 16:15 M006