Lidé na katedře

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Kontakt

Emailová adresa (fakultní): pavla.presslerova@pedf.cuni.cz

Telefon:  221 900 542

Číslo místnosti: M409

Konzultační hodiny: bude proklik na soubor

Vyučované předměty: bude proklik na SIS

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

 • Pracovník v psychologické akademické poradně (proklik na poradnu)
 • Výzkumné zájmy: vývoj porozumění čtenému, čtenářský self-koncept, adolescence, vynořující se dospělost, rodičovská identita, rizikové chování, poruchy chování

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
 • TAČR, č. TL01000365: Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie (2018-2021), výzkumná pracovnice
 • OP VVV: Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (2017-2019), odborná pracovnice
 • GAČR, č. 13-20678S: Porozumění čtenému –  typický vývoj a jeho rizika (2013-2015), výzkumná pracovnice
 • Výzkumný asistent v projektu ELDEL (Enhancing Literacy Development in European Languages„), sekce WP2: Rizikové faktory ve vývoji gramotnostních dovedností (2009-2010)
 • COST: European ResearchNetwork on Learning to Write Effectively (ERN-LWE) – European Training Schools in Prague (2010)
Publikační činnost
 • Presslerová, P., Němec. Z., a Holcepl, R. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v rozvoji občanských a sociálních kompetencí pohledem učitelů. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 2019, 3, 1, 69—86.
  Presslerová, P. Sebehodnocení čtenářského výkonu. Odborný seminář České společnosti Dyslexie ve spolupráci s PedF UK, 25.9.2019, (přednáška, ústní sdělení).
 • Presslerová P., Kucharská A. Rodičovská perspektiva variability vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s rizikem vzniku specifických poruch učení. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 2017, vol. 1, s. 65-77. ISSN 2533-7882.
 • Presslerová P. Reading Comprehension Profile of Czech Garden Variety Poor Readers. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 2016, vol. 5, s. 424-442. ISSN 1339-8660.
 • Sotáková H., Kucharská A., Špačková K., Presslerová P., Richterová E., Seidlová Málková G. Reading Comprehension Profiles of Czech Struggling Readers, poster, konference SSSR – Twenty-Third Annual Meeting (Porto, Portugalsko: 13.07-16.07.2016).
 • Presslerová P. Slabý čtenář s deficitem v porozumění. In Porozumění čtenému IV. Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2016, s. 89-103. ISBN 978-80-7290-863-9.
 • Presslerová P., Kucharská A. Reading comprehension in poor readers (na konferenci International Symposium on Educational Literacy. (Jouvence, Orford, Quebec, Canada: 24.08-26.08.2015).
 • Presslerová P., Rusnáková K. Slabí čtenáři v kontextu porozumění čtenému – přehledová studie. E-psychologie, 2015, vol. 9, s. 29-41. ISSN 1802-8853.
 • Presslerová P. Sebehodnocení čtení – porozumění čtenému pohledem dětského čtenáře. In Porozumění čtenému III. Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2015, s. 187-208. ISBN 978-80-7290-862-2.
 • Sotáková H., Kucharská A., Špačková K., Presslerová P., Richterová E., Seidlová Málková G.. Porozumění čtenému II : Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží – východiska, témata, zdroje – kritická analýza a návrh výzkumu . Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 158 s. ISBN 978-80-7290-727-4.
 • Kucharská A., Seidlová Málková G., Sotáková H., Špačková K., Presslerová P., Richterová E.. Porozumění čtenému I : Typický vývoj porozumění čtenému – východiska, témata, zdroje – kritická analýza a návrh výzkumu . Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 194 s. ISBN 978-80-7290-726-7.