Mezinárodní kolo soutěžní konference STUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNY 2022

28.-29.4 v Olomouci proběhlo mezinárodní kolo soutěže, kterého se účastnily vítězky katedrového kola SPD:

Barbora Chlupová s příspěvkem: Vliv redukce užívání Instagramu na psychické zdraví a pohodu

Veronika Pokorná s příspěvkem: Přínosy Feuersteinova instrumentálního obohacování pro žáky se specifickými poruchami učení

Oběma studentkám děkujeme za reprezentaci naší katedry, Barboře Chlupové gratulujeme ke skvělému umístění: získala třetí místo v bakalářské sekci a dále její příspěvek získal i speciální cenu diváků.