IKAP2_KA2.1 KYBERŠIKANA

 

Realizátor: Katedra psychologie Pedagogické fakulty UK

 

Prostřednictvím tohoto projektu nabízíme systematické vzdělávání pro dvě skupiny pracovníků  MŠ, ZŠ a SŠ – učitele a pracovníky školního poradenského pracoviště (školní psychology, školní speciální pedagogy, výchovné poradce a školní metodiky prevence).

 

Aktivita je zaměřena na téma kyberšikany u školních dětí a její specifika i podobnosti se šikanou. Téma bude transformováno a uchopeno pozitivně. To znamená namísto označení kyberšikana dominantně uvažovano o posilování zdravých vztahů a efektivní komunikace ve virtuálním prostředí (s přesahem do reálných vrstevnických vztahů). Tento diskursivní posun otevře prostor pro nová relevantní témata a jistě bude více rezonovat s učitelským zájmem o budování pozitivních výstupů, namísto pouhého vyhýbání se negativním obsahům a výsledkům.

 

Jak se přihlásit? Kontaktujte koordinátorku projektu Olgu Kučerovou: olga.kucerova@pedf.cuni.cz. Ta vás bude konkrétně informovat o možnostech zapojení.

 

Je omezený počet zapojených pedagogů a pracovníků ŠPP z jedné školy? Není! Jedná se o školení poskytující vzdělání v primární prevenci, proto jsme přesvědčeni, že čím více, tím lépe (přestože neočekáváme, že se každý zapojený bude účastnit všech aktivit).

 

Nabízené aktivity:

1) Školení

2) Workshop

3) Kazuistická konference

4) Profesní sdílení

5) Individuální konzultace

 

Co si můžete pod jednotlivými aktivitami představit?

 

Školení: s ohledem na nejasnou epidemiologickou situaci jsme zvolili formu předtočených školících videí, která představují teoretická východiska k dalším stupňům vzdělávání. Učitelé a pracovníci ŠPP  je mohou vidět na platformě https://dlcv.cuni.cz/enrol/index.php?id=600. Témata:

  • Kritická práce s informacemi – zprostředkované učení.
  • Komunikace školy a rodiny v tématu kyberšikana
  • Nadměrné a problémové užívání elektrických obrazovek a digitálních médií.
  • Sociální sítě používané našimi žáky – jejich filosofie a principy fungování.
  • Formování osobnosti pod vlivem sociálních sítí.
  • Problémové chování na internetu – pornografie.

 

První série videí bude dostupná od poloviny března. Druhá polovina od začátku dubna. Po shlédnutí vás požádáme o vyplnění krátkého dotazníku, díky kterému můžeme lépe nastavit témata navazujících workshopů.

Workshop: prakticky orientovaná setkání s maximální počtem účastníků 20 osob. Obsahově budou navazovat na předchozí školení, současně vyjdeme vstříc potřebám, které budou formulovány v dotaznících ze školení. Termíny školení: květen, srpen (přípravný týden), říjen, listopad 2022.

Kazuistická konference: Diskusní a sdílející skupiny zaměřené na řešení konkrétní případů na základě podrobných vstupních informací. Setkání, jehož cílem je vzájemná inspirace a podpora mezi školami.

Termíny: podzim/zima 2022

Profesní sdílení: konkrétní podpora učitelského kolektivu v prostředí jeho „domácí“ školy. Řešení konkrétních případů a nastavování systémové podpory.

Termíny: dle potřeby zapojených škol (školní rok 2022/2023)

Individuální konzultace: podpora a „doprovázení“ zapojených pedagogů a pracovníků ŠPP na půdě jejich školy.

Termíny: dle potřeby zapojených škol.