PŘEHLED POVINNĚ-VOLITELNÝCH A VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ V JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH OTEVÍRANÝCH V ZIMNÍM SEMESTRU 2022/2023

V zimním semestru 2022/2023 nabízí katedra psychologie následující povinně-volitelné a volitelné předměty. V seznamu jsou rozděleny podle studijních programů. 

Kapacita předmětů je dostatečná pro to, aby se všichni dostali do 1-2 předmětů. Prosíme, aby se studující zapisovali jen do omezeného množství kurzů, a neblokovali tak místa pro ostatní. Děkujeme.

Těšíme se na vás ve výuce.

 

PB VZD 1

PV kurzy:

OPBZ1Q005B Metakognitivní schopnosti (2 paralelní kurzy)

OPBZ1Q006B Stres a strategie jeho zvládání (2 paralelní kurzy)

OPBZ1Q007B Sodiálně-emoční dovednosti

 

PN UCIT 2

PV kurzy:

OPNZ1Q012B Motivace ve škole

OPNZ1Q013B Nadané děti (2 paralelní kurzy)

OPNZ1Q014B Příčiny, projevy a prevence rizikového chování

OPNZ1Q015B Školní třída (2 paralelní kurzy)

OPNZ1Q016B Vztah rodiny a školy (2 paralelní kurzy)

OPNZ1Q017B Žáci a virtuální svět

 

PSY BC

PV kurzy:

OPBP1Q132B/ OPBP3Q501B Interkulturní komunikace ve výchově

OPBP1Q135B/ OPBP3Q505B Psychologie hry

OPBP1B146B/ OPBP3Q609B Neurofyziologie

 

Doporučené volitelné kurzy:

OPBP1Q140B/ OPBP3Q501C Kulturní modely ve vzdělávání

OPBP3Q502C Četba anglických textů

OPBP3Q506C Základy koučinku

OPBP3Q507C Psychobiografie a její význam pro moderní psychologii

OPBP1S160B/ OPBP3S602C Adiktologický seminář

 

PN PSY

Povinně volitelné:

OPNP3Q420B Specializované stáže poradenské

OPNP3Q421B Specializované stáže klinické

OPNP3Q422B Specializovaná stáž badatelská

 

Doporučení volitelné kurzy:

OPNP3Q304C Rozvoj interpretační citlivosti

OPNP3Q303C Language and Literacy development