SHÁNÍME NOVÉ ČLENY DO TÝMŮ
NABÍDKA DOKTORSKÉHO STUDIA V OBORU LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE NA 1. LF UK
Hledáme šikovné a zapálené absolventy oboru psychologie (nebo studenty končící studium nejpozději v akad. roce 20/21), kteří se zajímají o psychologii zdraví a životního stylu a chtěli by se zapojit do plánovaného longitudinálního projektu „Životní styl a duševní zdraví u mladých dospělých“. Široký mezifakultní tým, který povedou zkušení odborníci: Prof. Radek Ptáček, Prof. Michal Miovský, Prof. Jiří Raboch a další, se bude zajímat, jak různé aspekty životního stylu ovlivňují duševní zdraví. Jedná se o skutečný longitudinální projekt, který bude realizovaný i ve spolupráci se zahraničními universitami – např. Harvardskou universitou.
Hledáme mladé kolegy se zájmem o denní studium se stipendiem (cca 10-12 tis), kteří by byli ochotni věnovat minimálně 2,5 dne v týdnu plné práci na projektu. Očekáváme nadšení pro věc, odpovědnost, ochotu pracovat, učit se, podílet se na všech fázích výzkumu, od administrativní, přes sběr dat až po publikační činnost. Nabízíme zázemí Psychiatrické kliniky 1. LF UK a velkého realizačního týmu, možnost učit se od předních odborníků, měsíční stipendium a v případě studijního úspěchu prestižní Ph.D. v oboru lékařská psychologie.
V případě zájmu zasílejte CV a stručný motivační dopis na adresu Prof. Radka Ptáčka: ptacek@neuro.cz, a to nejpozději do 10. 1. 2020.
Informace o doktorské programu zde: