Vážené studentky a studenti,

státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu se budou konat ve dnech 5. 9. a 9.9. 2022

Bližší harmonogram zde

Obhajoby diplomových prací se budou konat 15. a 16.9.2022

Bližší harmonogram obhajob zde