V přiloženém souboru naleznete konzultační hodiny vyučujících platné v době zkouškového období ZS 2022/2023.

Konzultační hodiny – zkouškové období