Konzultační hodiny pracovníků katedry psychologie na září 2022 naleznete v přiloženém souboru:

Konzultační hodiny září 2022