Konzultační hodiny vyučujících pro zimní semestr akademického roku 2022/2023 neleznete v níže přiloženém souboru.

Konzultační hodiny v zimním semestru 2022/2023