V přiloženém souboru naleznete konzultační hodiny vyučujících pro letní semestr 2022/2023.

Konzultační hodiny LS