Dne 9. června 2021 proběhla konference Kolegiální sdílení ve školách: Když spolu vyučující mluví o práci…

Konference uzavírala projekt Supervize – prevence učitelského vyhoření, který realizovala katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy za finanční podpory Technologické agentury ČR.

Na konferenci byly prezentovány například následující materiály:

 

Další výstupy (video rozhovorů o technikách kolegiálního sdílení, informace o knize „Kolegiální sdílení ve škole“, popularizační a odborné články) najdete na webu www.ucitelskevyhoreni.cz