Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností vás zvou na konferenci Den se školní psychologií.

 

Tématem konference je Školní poradenské pracoviště jako rozcestník při řešení problémů ve škole.

Školní poradenské pracoviště a školní psychologové jsou stále důležitější a více potřebnou součástí poradenského systému. Portfolio řešených problémů se rozšiřuje a pokrývá diagnostiku, intervenci i poradenské služby. Cílíme na aktuální problémy ve školách, sdílení zkušeností dobré praxe a propojení teoretických poznatků s praxí.

Očekáváme tedy příspěvky věnující se diagnostickým a intervenčním procesům ve škole, práci na podpoře učení a psychického zdraví žáků, ale i spolupráci s dalšími odbornými a poradenskými organizacemi.

 

Program konference:  Den se školní psychologií 2023 – program

Odborný tým konference: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., doc. PhDr. PaedDr.Anna Kucharská, Ph.D., doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

 

Přihláška na konferenci (aktivní i pasivní účast) zde.

 

Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2023, konference je pro registrované ZDARMA