Vážené studentky a studenti, níže naleznete termíny květnových státních závěrečných zkoušek a obhajob.

Bakalářské studium:

Obhajoby BP : 19.-20. 5. 2021

Státní závěrečné zkoušky:  25.- 26. 5. 2021 , v případě přihlášení většího počtu studentů ještě 31.5.2021

Navazující magisterské studium:

Obhajoby diplomových prací:    20. – 21.5. 2021

Státní závěrečné zkoušky:    24.5. a 26.5. 2021

Přihlašování na SZZ i odevzdání BP a DP je do 19.4. 2021.

Podrobnější rozpis časového harmonogramu i organizaci obhajob a SZZ zveřejníme po uzavírce přihlašování.