Výběrové řízení na Erasmus proběhne ve středu 30.3. od 10:00 v MLAB. Zájemci pošlou do 29.3. motivační dopis v AJ na adresu david.doubek@pedf.cuni.cz.

Výběrové řízení pro obsazení míst na Praktické stáže, Absolventské stáže  v akademickém roce 2022/2023 v rámci programu Erasmus+ proběhne 7. 4. 2022. Požadované doklady je třeba odevzdat na zahraniční oddělení do 4.4. Zájemci nechť kontaktují dr. Doubka na david.doubek@pedf.cuni.cz.

Výběrové řízení pro obsazení míst na Krátkodobé stáže PhD. studentů v akademickém roce 2022/2023 v rámci programu Erasmus+ proběhne 14. 4. 2022 a požadované doklady je třeba odevzdat na zahraniční oddělení do 11. 4. 2022 do 15:00.