Harmonogram SZZ z psychologie

Komise: Doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc.; DOc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.; Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.,; PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.; PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Čas určuje začátek zkoušky před komisí. Před tím probíhá příprava v rozsahu cca 35 minut. Dostavte se vždy zhruba 60 minut před začátkem zkoušky (ti, kteří jsou první v pořádí, přichází 40 minut před stanoveným termínem).
Ze zkoušky je možné se omluvit. Odhlášením vzniká posun v harmonogramu v rámci jednotlivých dnů (nikoliv napříč dny). Sledujte aktuální harmonogram.

16. května, M304

8:00 Albrechtová Jana
8:40 Bříza Daniel
9:20 Bura Jan
10:00 Dvořáková Barbora
10:40 Gálová Anastázie
11:20 Hájková Agáta
12:40 Halečka Filip
13:20 Hauerová Linda
14:00 Hauptová Karolína
14:40 Horníková Martina, DiS.
15:20 Horvátová Nella
16:00 Housar Wutz Carolin
16:40 Hraničková Veronika

 

17. května, M304

8:00 Hrubá Adéla
8:40 Jarolímek Matouš
9:20 Kadyrova Renata
10:00 Kameníková Denisa
10:40 Kobesová Barbora
11:20 Kovalová Diana
12:40 Lešková Adéla
13:20 Naimová Žaneta, Mgr.
14:00 Novotný Ondřej
14:40 Slovenčíková Eliška
15:20 Rešlová Marcela, Ing.
16:00
Rozhonová Andrea
16:40 Slovanska Anastasia
17:20 Tučková Sára

 

19. května, M304

8:00 Pejšková Karolina
8:40 Šafář Vojtěch
9:20 Šafářová Johana
10:00 Šejnostová Anna
10:40 Šemberová Kateřina
11:20 Šponiarová Veronika
12:40 Štěpánská Magdalena
13:20 Tauchmanová Adéla
14:00 Teclová Natálie
14:40 Tokar Marko
15:20 Valach David
16:00 Válková Klára
16:40 Venclová Natálie, Bc.

 

Obhajoby bakalářských prací

Komise:  Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.; Mgr. David Doubek, Ph.D.,; Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Čas určuje začátek zkoušky před komisí. Dostavte se vždy zhruba 20 minut před začátkem obhajoby.
Ze zkoušky je možné se omluvit. Odhlášením vzniká posun v harmonogramu v rámci jednotlivých dnů (nikoliv napříč dny). Sledujte aktuální harmonogram.

22. května, M304

Evolučne zakotvená etika a jej koučingový potenciál Halečka Filip PhDr. Mgr. Heider David, Ph.D. Mgr. et Mgr. Fibigerová Kateřina, Ph.D. B PSRSP 8:30
Vztah mezi stylem vztahové vazby a sociometrickým statusem v pracovních kolektivech Bříza Daniel PhDr. Mgr. Heider David, Ph.D. Mgr. Ing. Topková Petra B PSRSP 9:10
Vztah mezi empatií a dimenzemi profesionální kvality života u klinických psychologů Dvořáková Barbora PhDr. Mgr. Heider David, Ph.D. PhDr. High Radka, Ph.D. B PSRSP 9:50
Reakce matky na coming out dítěte s homosexuální či bisexuální orientací Tauchmanová Adéla doc. PhDr. Smetáčková Irena, Ph.D. Mgr. Machovcová Kateřina, Ph.D. B PSRSP 10:30
Přechod ze střední na vysokou školu – perspektiva studentů prvních ročníků učitelských oborů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Albrechtová Jana Mgr. Machovcová Kateřina, Ph.D. PhDr. Frombergerová Anna, Ph.D. B PSRSP 11:10
Alternativní spiritualita a její vliv na kvalitu života Slovenčíková Eliška PhDr. Beláňová Andrea, Ph.D. doc. PhDr. Chrz Vladimír, Ph.D. B PSRSP 11:50
Způsoby identifikace jazykově nadaných žáků a žákyň vyučujícími základní školy Sochová Leona PhDr. High Radka, Ph.D. PaedDr. Vítková Rulíková Klára B NJ-ZSV 13:30
Mýty o nadaných dětech z pohledu adolescentů Lehečková Miluše PhDr. High Radka, Ph.D. Mgr. et Mgr. Kučerová Olga, Ph.D. B U-PVOV 14:10
Mapování preferencí studentů s kombinací  online a prezenční výuky Stejskalová Eva PhDr. Viktorová Ida, Ph.D. PhDr. Valentová Lidmila, CSc. B U-PVOV 14:50
Linie umění a lásky v Rackovi Horvátová Nella doc. PhDr. Kučera Miloš, CSc. PhDr. Viktorová Ida, Ph.D. B PSRSP 15:30
Zvládání distančního vzdělávání při pandemickém uzavření škol rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Válková Klára prof. PhDr. Štech Stanislav, CSc. PhDr. Viktorová Ida, Ph.D. B PSRSP 16:10

 

 

24. května, M304

Produktivní angažovanost žáků ve výukové komunikaci a její souvislost s mírou extraverze Hrubá Adéla doc. PhDr. Smetáčková Irena, Ph.D. Mgr. Vídršperková Lenka B PSRSP 8:30
Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny Valach David Mgr. Doubek David, Ph.D. Mgr. Baborová Aneta B PSRSP 9:10
Copingové strategie využívané zdravotnickými záchranáři po konfrontaci s úmrtím pacienta Rejsová Eliška Valeria Mgr. Brémová Veronika PhDr. Kubín Daniel B PSRSP 9:50
Pohled adolescentů na etnickou šikanu vyčleňováním Jarolímek Matouš PhDr. Kollerová Lenka, Ph.D. Mgr. Lukavská Kateřina, Ph.D. B PSRSP 10:30
Porovnání syndromu vyhoření u pedagogů přírodních a humanitních věd Martinčíková Barbora Mgr. Vozková Anna PaedDr. Vítková Rulíková Klára B NJ-ZSV 11:10
Funkční prvky klasického pojetí analytické psychologie C.G.Junga z perspektivy současných psychoterapeutů. Jordán Michal PhDr. Mgr. Heider David, Ph.D. Mgr. Hrabec Ondřej, Ph.D. B PSRSP 11:50
Vztah mezi tzv. temnou triádou osobnosti (dle TOP) u nadřízených a kvalitou pracovního života jejich podřízených Štěpánská Magdalena PhDr. Mgr. Heider David, Ph.D. PhDr. Jitka Taušová, Ph.D. B PSRSP 13:30
Souvislost míry pociťovaného stresu a potřeby používání sociálních sítí u studentů na zahraničním pobytu Šafář Vojtěch Mgr. Lukavská Kateřina, Ph.D. PhDr. Jitka Taušová, Ph.D. B PSRSP 14:10
Záměrné sebepoškozování v adolescenci retrospektivním pohledem Kadyrova Renata PhDr. Presslerová Pavla, Ph.D. PhDr. Valentová Hana, Ph.D. B PSRSP 14:50
 Souvislost schopnosti rozpoznávání emočního výrazu tváře s rizikovými a protektivními faktory duševního zdraví Hájková Agáta PhDr. Doubková Nikola Mgr. Heissler Radek B PSRSP 15:30
Přístupy vyučujících na základních školách staví k homoparentálnímu rodičovství Teclová Natálie doc. PhDr. Smetáčková Irena, Ph.D. Mgr. Macháčková Marcela B PSRSP 16:10
Vztah mezi osobnostními charakteristikami Bochumského dotazníku a time managementem Ing. Rešlová Marcela PhDr. Mgr. Heider David, Ph.D. PhDr. Valentová Hana, Ph.D. B PSRSP 16:50