SZZ pro obor Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku – září 2023

Státní závěrečné zkoušky z psychologie

Komise: Doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc., Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková, Ph.D., Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D., Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Termín: 12. září 2023, M304

8:40 Finkerová Veronika
9:20 Karpíšková Karolína, MgA.
10:00 Peksová Veronika
10:40 Skalický Václav
11:20 Stejskalová Klára
12:00 Wagnerová Benedikta
12:40 Kameníková Denisa

 

Obhajoby bakalářských prací z psychologie

Komise: Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., PhDr. David Doubek, Ph.D., Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Termín: 5. a 11. září 2023, M304

5.9. 8:20 Špádová Zuzana
9:00 Housar Wutz Carolin
9:40 Kovalová Diana
10:20 Slovanska Anastasia
11:00 Bc. Venclová Natálie
11:40 Tokar Marko
13:20 Šponiarová Veronika
14:00 Mgr. Naimová Žaneta
14:40 Skalický Václav
15:20 Finkerová Veronika
16:00 Šafářová Johana

11. září

8:20 Podveská Lucie
9:00 Šemberová Kateřina
9:40 Šejnostová Anna
10:20 Kameníková Denisa
11:00 Novotný Ondřej
11:40 Hauptová Karolína
13:20 Pejšková Karolína
14:00 Pletichová Eliška
14:40 Stříbrný Dominik
15:20 Bura Jan