Distanční vzdělávání

Chci zkoušet -> SSZ -> MS TEAMS

Průběh zkoušky v MS Teams

Tento návod navazuje (nikoliv nahrazuje) na obecná pravidla přípravy a průběhu státní zkoušky s ohledem na specifika možnosti MS Teams. Pro zabezpečení všech funkcí je doporučeno mít aplikaci MS Teams nainstalovanou v desktopové verzi.

Příprava na zkoušení

Vytvoření termínu na zkoušku

MS Teams má pro vytvoření online schůzky několik možností, doporučujeme možnost založení prostřednictvím kalendáře a tlačítka „Nová schůzka“ (viz návod Vytvoření a nastavení schůzky v MS Teams). Při plánování termínů je možné zvážit počet zkoušených studentů a dle preferencí vytvořit online schůzku dvěma způsoby:

 • Vytvořit separátní online schůzku / zkoušku pro každého zkoušeného studenta (tj. každý student bude mít svoji vlastní online schůzku odpovídající termínu a času státní zkoušky).
  • Výhodou tohoto způsobu je, že každý student má svůj vlastní jedinečný odkaz na schůzku, do které se nebudou přihlašovat další studenti v pořadí a nebude tak docházet k rušení.
  • Další výhodou je, že v případě nahrávaní vznikne jedno video dostupné (ke zhlédnutí – viz dále) pouze tomuto studentovi.
  • V případě zajištění veřejnosti je nutné dbát, aby byly zveřejněné odkazy na všechny online schůzky.
  • Komise a ostatní účastníci zkoušky se musí vždy přihlásit do nové schůzky.
 • Vytvořit spojenou online schůzku / zkoušku pro všechny zkoušené studeny v jednom termínu (tj. všichni studenti se budou postupně připojovat do společné schůzky).
  • Je nutné zabezpečit orientační časový harmonogram přihlašování studentů.
  • Nevýhodou je, že v případě nahrávání je nutné dbát na vytvoření oddělených videí
   pro každého studenta zvlášť. Také jsou všechna videa přístupná všem účastníkům konference.
  • Při zajištění veřejnosti stačí zveřejnit pouze jeden odkaz na státní zkoušku.
  • Komise a ostatní účastnící zkoušky jsou po celý čas přihlášení pouze v jedné schůzce.

 

Kontrola technických podmínek

Zkoušející/administrátor nastaví v Možnosti schůzky / Meeting options, aby pouze student a zkoušející byli v roli prezentátora a mohli tedy sdílet plochu, řídit schůzku atd., a dále aby pouze lidé z organizace mohli být automaticky vpuštěni z předsálí (aby se do schůzky nepřipojoval někdo anonymně bez pozvání) – viz návod Vytvoření a nastavení schůzky v MS Teams.
V pozvánce na online schůzku je třeba, kromě obecných pravidel (viz výše), informovat studenta o následujícím:

 • Aplikaci MS Teams si student musí předem nainstalovat.
 • Do lokální aplikace MS Teams musí být student přihlášen svým Office 365 účtem číslo-osoby@cuni.cz, (např. 12345678@cuni.cz) – viz návod na přihlášení do MS Teams.
 • Student si v MS Teams může sám zkusit testovací hovor (viz nápověda) – tento hovor nenahrazuje možnost testovacího hovoru s administrátorem zkoušky. Návod k nastavení kamery a mikrofonu naleznete zde.

Poznámka: Ke schůzce se lze připojit také v podporovaném webovém prohlížeči Chrome nebo Edge, ale student pak nebude moci současně používat kameru a sdílet obsah obrazovky svého počítače. Je proto důrazně doporučeno mít aplikaci MS Teams předem nainstalovanou. Při zajištění veřejnosti si však účastníci mimo komise a studenta nemusí instalovat aplikaci.

NAHRÁVÁNÍ: Nahrává-li se v MS Teams, je nahrávka automaticky uložena do služby Microsoft Stream v MP4 formátu a zpřístupněna i studentovi. Po ukončení nahrávání záznamu v MS Teams a jeho uložení do služby Stream je potřeba, aby administrátor schůzky studentovi odebral přístup k záznamu nebo administrátor záznam ze služby Stream stáhnul a následně ho ve Stream vymazal, čímž se záznam znepřístupní i studentovi. Detaily k práci s Microsoft Stream viz nápověda zde: https://docs.microsoft.com/en-us/stream/.
Nahrávání probíhá současně v OBS Studiu na lokálním počítači administrátora/zkoušejícího, aby se tak předešlo úmyslnému či nechtěnému vypnutí nahrávání studentem či zkoušejícím nebo případným technickým potížím se zpracováním nahrávky na straně Teams.

Zahájení zkoušení

Separátní online schůzka / zkouška

  • Členové komise se musí přihlásit do konkrétní online schůzky zkoušeného studenta.
  • Student se připojí do své naplánované online schůzky / zkoušky v MS Teams.
  • V případě možnosti zabezpečení přípravy studenta na zkoušku je možné, aby v jeden okamžik probíhaly 2 souběžné online schůzky:
  • Jeden student se připravuje ve své online schůzce „na potítku“.
  • Druhý student je aktuálně zkoušen ve své (jiné) online schůzce.
   Do online schůzky se k němu připojí jeden ze zkoušejících / administrátor, který zajistí úvodní ověření identity studenta, kontrolu nastavení na jeho straně, nechá ho vylosovat si otázku (viz obecná pravidla státní zkoušky) a dohlíží na něj během jeho přípravy. Mezitím probíhá zkouška jiného studenta v jiné online schůzce.
  • V případě nahrávaní zkoušející informuje studenta, že zkouška bude nahrávána a že s nahráváním nesmí student manipulovat (aby mohl student sdílet svou obrazovku, musí být v roli prezentátora, díky čemuž pak má v Teams právo i zapínat/vypínat nahrávání).
  • Poznámka: Po skončení zkoušení jednoho studenta, se komise musí přihlásit do jiné schůzky.

 • Společná online schůzka / zkouška

  • Členové komise se připojí do vytvořené online zkoušky na daný den.
  • Studenti se připojují postupně, na základě předem dohodnutého harmonogramu, nebo mohou být na schůzku postupně zváni viz níže .
  • Zvaní studentů na distanční zkoušku.
  • V případě možnosti zabezpečení přípravy studenta na zkoušku je možné, aby v jeden okamžik probíhaly 2 souběžné online schůzky:
  • Jeden student se připravuje v „přípravné“ online schůzce.
  • Druhý student je aktuálně zkoušen v „hlavní“ online schůzce.
   Student se nejdříve přihlásí do „přípravné“ online schůzky, kde se k němu připojí jeden ze zkoušejících / administrátor, který zajistí úvodní ověření identity studenta, kontrolu nastavení na jeho straně, nechá ho vylosovat si otázku (viz obecná pravidla státní zkoušky) a dohlíží na něj během jeho přípravy. Mezitím probíhá zkouška jiného studenta v „hlavní“ online schůzce. Po skončení přípravy se student přihlásí do „hlavní“ online schůzky, kde bude probíhat zkoušení.
  • Tento způsob se nedoporučuje při nahrávaní státní zkoušky, protože by musela vzniknout dvě různá videa – příprava a zkoušení. V případě nahrávaní zkoušející informuje studenta, že zkouška bude nahrávána a že s nahráváním nesmí student manipulovat.
  • Zvaní studentů na distanční zkoušku: po skončení přípravy je možné studenta přizvat ad hoc do „hlavní“ online schůzky, kde bude student zkoušen. Student pak bude v MS Teams upozorněn, že se s ním zkoušející snaží spojit pomocí online schůzky a pozvánku přijme.

Průběh distanční zkoušky

 • Aby pro studenta bylo prostředí distanční zkoušky přirozenější, doporučuje se, aby si i zkoušející zapnuli své kamery, aby student mohl přirozeněji reagovat na dotazy a necítil se odtržen „od reality“ (online schůzky bez vizuálního kontaktu mohou být matoucí / stresující pro lidi, kteří na ně nejsou zvyklí, což může mít vliv na jejich výkon u zkoušky). Pokud by měl student problém s kvalitou svého internetového připojení, může si příchozí videa zkoušejících v Teams vypnout (Vypnout příchozí video / Turn off incoming video).
 • Dojde-li při distanční zkoušce k rušení zvuku, zkoušející vypne všem kromě sebe mikrofon (Ztlumit všechny / Mute all), informuje o rušení všechny přítomné včetně studenta, požádá je o nápravu, je-li příčina rušení na jejich straně, požádá studenta, aby si mikrofon znovu zapnul a předá mu zpět slovo.
 • Během zkoušky mohou zkoušející využívat také chat, např. zde je možné hlásit se o slovo nebo položit další otázku.
 • Je-li potřeba mezi zkoušejícími hlasovat o výsledku zkoušky, nedoporučuje se k tomu používat chat / audio v online schůzce vlastní zkoušky, protože ho uvidí / uslyší i student.
  Zkoušející se mj. mohou poradit pomocí privátního chatu v Teams MIMO schůzku.
 • Po oznámení výsledku studentovi zkoušející vypne nahrávání záznamu v MS Teams a také lokální nahrávání v OBS Studiu.

Po zkoušce

 • Doporučuje se ponechat mezi jednotlivými individuálními zkouškami studentů časovou rezervu (např. 5 – 10 minut) z důvodu příp. řešení technických potíží na jedné či druhé straně apod.
 • Záznamy online schůzek / zkoušek nahraných v Teams jsou k dispozici ve službě Stream. Pozor: Byl-li průběh zkoušky nahráván v Teams, není žádoucí, aby zkoušený student měl přístup k záznamu zkoušky. Je potřebné, aby administrátor schůzky nebo zkoušející, který spustil nahrávání v Teams, studentovi k záznamu ve službě Stream odebral práva, čímž se mu tento záznam znepřístupní. Alternativně může administrátor schůzky nebo zkoušející, který spustil nahrávání, záznam stáhnout, čímž se pro všechny účastníky online schůzky záznam znepřístupní.
 • Poznámka: Student ve výchozím nastavení sice má právo vidět záznam schůzky (je s ním automaticky sdílen), ale nemá právo si záznam ze služby Stream stáhnout, pokud záznam nespustil on sám (viz poznámka o zákazu manipulace se záznamem studentem výše v textu).

Lorem insum dolor amet consec tetur adiriscin elit eiusmod temsor incididunt dolore masna alirua enim.

Sed sit amet

 • Donec imperdiet 
 • Nulla vitae ante 
 • Nulla suscipit 
 • Nullam quis velit 

Sapien eget neque

 • Aenean consequat
 • Proin bibendum
 • Donec tincidunt nisi 
 • Aliquam ac lectus
 • Aenean eget orci sed urna

Maximus sodales

 • Praesent sed nisl
 • Praesent lobortis turpis
 • Suspendisse lacinia
 • Etiam efficitur urna
 • Nulla tincidunt lacus
 • Aliquam 

© 2020 – Univerzita Karlova