Bakalářské studium

Obhajoby bakalářských prací se uskuteční v pondělí 17. ledna 2022.

Státní závěrečné zkoušky se uskuteční v úterý 18. ledna 2022.

Přihlášení ke státnicím a odevzdání bakalářských prací v SISu je nutné provést do 6. prosince 2021.