OBHAJOBY BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

pro studijní obor psychologie s rozšířením o speciální pegagogiku – 8. a 9. září
pro ostatní studijní obory – 13. září

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

16. a 17. září