Opatřením děkana byl upraven harmonogram akademického roku. Aktuální verzi najdete zde:

http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opad_c._72020_harmonogram_akademickeho_roku_2019_2020_priloha_c._1.pdf

Významné změny:

– přihlašování k SZZ v letním termínu: 1.4. – 4.5.

– odevzdání BP a DP pro obhajoby v letním termínu: 4.5.

– období pro SZZ v letním termínu: 1.6 – 3.7.

– přihlašování k SZZ v podzimním termínu: 1.6. – 19.6.

– odevzdání BP a DP pro obhajoby v podzimním termínu: 13.7.

– období pro SZZ v podzimním termínu: 7.9. – 25.9.

Termíny SZZ pro bakalářský a navazující magisterský program psychologie budou oznámeny v průběhu dubna.