V odložených volbách do Akademického senátu PedF UK, které se konaly 10.-12. června 2020, se volilo do studentské kurie.

Kandidovala mimo jiné Martina Pustková, studentka 3. ročníku bakalářského studia Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku. Měla skvělou kampaň – děkujeme. Bohužel to o pár bodů unikl plný úspěch, a tak je první náhradnicí.

Výsledky jsou k dispozici zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-1368-version1-protokol_asuk_pedf_2020.pdf