SZZ z psychologie (navaz.mag. studium)  proběhnou v pátek 15.1.2021, v on-line formě.  Obě studentky konají zkoušku ze dvou povinných oborů a jednoho volitelného:

14:00   Kdolská – volitelná zkouška z vývojové psychologie
15:00   Odintseva – volitelná zkouška z psychologie osobnosti

Obhajoby DP budou v pondělí 11.1. 2021 od 9 hodin.
9:00  Odintseva (ved. K. Machovcová)
9:45  Kdolská (ved. D. Doubek)
10:30 Štěpán (ved. A. Kucharská)
11:15 Haladová (ved. I. Viktorová)

Prosím vedoucí prací o doplnění oponentů do SISu a posudky do 4.1. 2021