Státní závěrečné zkoušky z psychologie – bakalářský studijní program Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku. Bakalářské zkoušky i obhajoby budou hybridní (prezenční účast studujících a části komise,  část zkoušejících bude on-line).

12. ledna

9:00 Skálová Věra (Hana Sotáková, Anna Kucharská)

9:40 Juřenová Denisa (Marián Vanek, ?)

10:20 Vlna Tomáš (Ondřej Hrabec, Marián Vanek)

 

Komise: Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.; Mgr. David Doubek, Ph.D.; Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

 

14. ledna

9:40 Rebeka Cmíralová – OP, SP

10:00 Tereza Vacková – VP, SP

10:20 Michal Jordán – OP

(uvedený čas je časem zahájení ústní zkoušky, předchází mu ústní příprava)

Komise: Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.; Doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc.; Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.; Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.; PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.