Zadávání diplomových prací  pro školní rok  2007 /  2008

 

Nestačí si pouze vybrat téma, je třeba s vedoucím práce vyplnit písemné zadání diplomového úkolu a toto odevzdat v sekretariátu  katedry nejpozději do konce listopadu  2007.

 

Nabídka témat pro studenty psychologie:

 

PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

1. Tvorba metafor žáky základní školy (rezervováno)

2. Sebepojetí u nadaných žáků základní školy (rezervováno)

 

PhDr. Vladimír Chrz

1. Sdílená intencionalita /teoretická práce/

2. Intencionální světy žánru fantazy

 

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

1.Věcné učení na základní škole

2. Dětská kresba v mladším školním věku

3. Herní folklór školních dětí

 

PhDr. Miloš  Kučera, CSc.

1. Donald Winnicott a jeho pojetí psychoanalýzy (teoretická práce)

2.Předškolní gramotnost

3. Psychoanalytické biografie slavných osob (teoretická práce)

 

Paeddr.. Anna Kucharská

1. Představy žáků o školním úspěchu /neúspěchu/. Psychologické aspekty školního neúspěchu.

2. Dyslexie a styly učení.

3. Budování vztahu matka - tělesně postižené dítě (zadáno)

 

PhDr. Markéta Levínská

1.Cizinec v české škole

2. Výchova v romské rodině

3. Sub-kultury a odraz jejich oděvních trendů ve vyšších ročnících ZŠ

4. Oděvní prvky vzdorující času

 

PhDr. Gabriela Málková

1. Literatura jako psychologický nástroj

2. Test rychlého jmenování a jeho role v predikci čtenářských dovedností

 

PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

1. Žákovské zájmy (rezervováno)

2. Atribuční tendence u žáků  (rezervováno)

3. Nuda ve škole  (rezervováno)

 

PhDr. Jana Procházková

1. Rodina s dítětem v terminálním stádiu nemoci

2.Násilí ve škole

 

PhDr. Irena  Smetáčková

1. Situace genderově motivovaného až sexuálního obtěžování na 2. stupni ZŠ

2. Různá pojetí třídních schůzek a jejich hodnocení učiteli/kami, žáky/němi a rodiči

 

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

1. Nápodoba, dril, instrukce při řešení problému

 

PhDr. Ida Viktorová

1. Vývoj písma v předškolním věku

2. Vliv dětí na písemnou komunikaci školy s rodiči

 

pro obor učitelství  1.st.ZŠ:

 

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.

1. Pojmotvorný proces u žáků na začátku školní docházky  (rezervováno)

2. Pozornost u žáků v 1. třídě ZŠ  (rezervováno)