Státní závěrečné zkoušky ve studijních programech psychologie budou probíhat v období od 11. 1. do 22. 1. 2021.

Termíny pro bakalářské SZZ již byly stanoveny. Obhajoby bakalářských prací proběhnou 12. ledna a státní závěrečné zkoušky 14. ledna.

Termíny pro magisterské SZZ:   Obhajoby diplomových prací proběhnou 11.1. 2021, SZZ   15.1. (13.1. pokud bude více zájemců, upřesníme po termínu přihlášování)

Aby mohli studující skládat SZZ či obhajoby v lednu, musí se v období od 9. listopadu do 7. prosince 2020 přihlásit v SISu.

Studující se přihlašují na jednotlivé části SZZ ve dvou krocích – na předmět a k termínu.

Odevzdání diplomové a bakalářské práce v elektronické podobě musí proběhnout nejpozději do 7. 12. 2020.

Návod na vložení závěrečné práce na odkazu: https://helpdesksis.pedf.cuni.cz/mod/wiki/view.php?pageid=26