Studentky a studenti nastupující od října 2020 do 1. ročníku bakalářského programu Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku se mohou zúčastnit seznamovacího pobytu se studujícími vyšších ročníků.

Psychoseznamovák 2020 je skvělou příležitostí poznat svoji studijní skupinu a dozvědět se od zkušenějších, jak to na katedře chodí. Určitě si to nenechte ujít.

Bližší informace o Psychoseznamováku 2020 jsou k dispozici zde: https://sites.google.com/skaut.cz/psychoseznamovakpedfuk.