Pracovní povinnost pro studující programu psychologie

Na základě Usnesení Vlády ČR č. 248 ze dne 5. března 2021 byli studenti a studentky 1. a 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského programu jednooborové psychologie povoláni, aby po dobu trvání nouzového stavu vypomáhali v příslušných  zařízeních.

Povolání není v kompetenci Univerzity Karlovy, ale příslušných správních orgánů.

Pokud byste byli vyzváni k nástupu na pracovní povinnost a nevztahovali se na Vás výjimky umožňující odmítnutí povinnosti, kontaktujte prosím vedení katedry a studijní oddělení.

Budeme se snažit vám pomoci, aby nenastaly potíže při plnění vašich studijních povinností.